Privacybeleid

Privacybeleid van Néhlia
Néhlia's Herinneringssieraden vindt het belangrijk dat jouw privacy bij een aankoop gewaarborgd wordt. Daarom worden alleen de gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening verwerkt en gaan wij zorgvuldig om met de informatie die we over jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

In dit Privacybeleid staat beschreven hoe je persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en aan anderen worden verstrekt wanneer je een bezoek brengt aan nehlia-herinneringssieraden.nl of er iets koopt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Néhlia's Herinneringssieraden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens er door ons over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

 

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify en ook voor onze webhosting hebben wij voor Shopify gekozen. Voor onze e-maildienst hebben wij voor Mijndomein gekozen. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Daarnaast is Shopify, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten,  verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailingslijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met de e-maildienst van Mijndomein. Mijndomein zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Je zal onze nieuwsbrief dan niet meer ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door Mijndomein beveiligd opgeslagen. Mijndomein maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mijndomein behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en fraude van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en jouw persoonsgegevens. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN
Wanneer je een bezoek brengt aan nehlia-herinneringssieraden.nl, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de site doorbladert, verzamelen we bovendien gegevens over de individuele webpagina's of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de site hebben gebracht, en informatie over je interactie met de site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we "Apparaatgegevens".

We verzamelen Apparaatgegevens met gebruik van de volgende technologieën:

- “Cookies” zijn gegevensbestanden die op je apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke id bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org.
- "Logbestanden" traceren handelingen op de site en verzamelen gegevens waaronder je IP-adres, het browsertype, de internetprovider, pagina's waarvandaan je naar de site wordt gestuurd en waar de site je naartoe stuurt, en datum- en tijdsaanduidingen.
- "Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om gegevens te registreren over je gebruik van de site.

Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Wanneer je een aankoop doet of probeert te doen op de site, verzamelen we bepaalde gegevens van je waaronder je naam, factuuradres, bezorgadres, betaalgegevens (met inbegrip van creditcardnummer en bankrekeningnummer), e-mailadres en telefoonnummer. . Wij noemen deze gegevens "Bestelgegevens".

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonsgegevens", bedoelen we daarmee zowel Apparaatgegevens als Bestelgegevens.

HOE WE JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken de bestelgegevens die we verzamelen in het algemeen om bestellingen af te handelen die via de site zijn geplaatst (onder meer voor het verwerken van je betaalgegevens, het klaarmaken voor verzending, en het verstrekken van facturen en/of bestellingsbevestigingen). We gebruiken deze Bestelgegevens bovendien om:
- met je te communiceren;

- bestellingen te controleren op potentiële risico's of fraude;
- en je informatie en advertenties over onze producten of diensten te sturen, volgens de door jou aangegeven voorkeuren.

We gebruiken de verzamelde apparaatgegevens (met name je IP-adres) voor controle op potentiële risico's en fraude, en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de site navigeren en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

We verstrekken je persoonsgegevens aan derden die ons helpen je persoonsgegevens te gebruiken zoals hierboven wordt beschreven. We gebruiken bijvoorbeeld Shopify om onze onlinewinkel te beheren. Op deze pagina lees je hoe Shopify omgaat met je persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. Op de pagina over het privacybeleid van Google vind je meer informatie over hoe Google je persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook hier afmelden voor het gebruik van Google Analytics.

We kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtsgeldig informatieverzoek dat we ontvangen, of om onze rechten op andere manieren te beschermen.

GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN
Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij je persoonsgegevens om je gerichte advertenties of marketingberichten te sturen die kunnen aansluiten op je belangstelling. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kun je terecht op de informatiepagina van het Network Advertising Initiative ("NAI").

Je kunt je afmelden voor gerichte advertenties via:
- Facebook
- Google
- Bing
Je kunt je ook afmelden voor bepaalde van deze diensten via de opt-outpagina's van de Digital Advertising Alliance.

DO NOT TRACK
Een "Do Not Track"-signaal van je browser leidt er niet toe dat we anders omgaan met het verzamelen en gebruiken van gegevens.

JOUW RECHTEN
Als je in Europa woont, heb je recht op inzage in de persoonsgegevens die we over je beschikken en kun je vragen dat je persoonsgegevens worden gerectificeerd, bijgewerkt of gewist. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
Als je in de EU woont, merken we bovendien op dat we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van overeenkomsten die we met je hebben (bijvoorbeeld als je iets bestelt via de website) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven zijn opgesomd. Houd er rekening mee dat je persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten Europa, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer je een bestelling plaatst via de onze site, bewaren we je bestelgegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen.

WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Als je meer wilt weten over hoe we met privacy omgaan of als je vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mailbericht sturen naar nehliasieraden@gmail.com.